Przedsiębiorstwa dotknięte negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego spowodowanego COVID-19 mogą korzystać z różnych form wsparcia. Jedną z nich jest Fundusz Gwarancji Płynnościowych realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Zawirusowani

Na początku 2020 r. wielu analityków finansowych wieszczyło nadchodzącą bessę. Nikt jednak nie przypuszczał, że spowolnienie spadnie na nas jak grom z jasnego nieba pod postacią pandemii. Skutki panoszenia się wirusa odczuwa również gospodarka. Wielu przedsiębiorców było zmuszonych do zwolnień, redukcji kosztów, przełożenia inwestycji. Inni musieli się przebranżowić lub zamknąć interes.

Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie rozwój pandemii i jej dalsze reperkusje dla gospodarki. Aby złagodzić ekonomiczne trzęsienie ziemi, pomoc najbardziej pokrzywdzonym firmom oferują samorządy, województwa, państwo, a także Komisja Europejska.

Czym jest Fundusz Gwarancji Płynnościowych?

Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest jednym z narzędzi ułatwiających przedsiębiorcom utrzymanie płynności finansowej z wykorzystaniem usługi faktoringu, która może być skutecznym remedium w czasach rynkowej zapaści. Jest to pierwszy w Polsce program zatwierdzony przez Komisję Europejską, bazujący na „Tymczasowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”.

Z jego środków są udzielane gwarancje spłaty limitu faktoringowego oraz gwarancje spłaty kredytu. Fundusz, w którego puli znajduje się 11,5 mld zł, jest produktem adresowanym do sektora MŚP, a także dużych graczy rynkowych. Gwarancje spłaty limitu faktoringowego ze środków Funduszu będą udzielane za pośrednictwem faktorów – banków i specjalistycznych firm faktoringowych. Ich listę można znaleźć na stronie BGK. O gwarancję można się ubiegać do 30 czerwca 2021 r. Maksymalna kwota gwarancji wynosi 200 mln zł, a zakres gwarancji może obejmować do 80% wartości limitu udzielonego faktorantowi.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Faktoring z gwarancją BGK – Zapraszamy!

Comments are closed.

Pin It