Każdy właściciel pojazdu mechanicznego nie może użytkować wozu, jeśli nie wykupi wcześniej odpowiedniego ubezpieczenia. Podczas wizyty w biurze agent zaproponuje Ci kilka polis – OC, AC, assistance oraz NNW. Czym charakteryzuje się każda z opcji? Sprawdź!

 OC – podstawa dla każdego kierowcy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest najważniejszym ubezpieczeniem. Do jego zakupu prawnie zobowiązany jest właściciel wozu. Co ciekawe, ubezpieczeniem OC musi być objęty każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny, nawet nieużywany, stary samochód stojący przez cały rok w garażu. Zakres ubezpieczenia OC określa ustawa. Chroni ono przede wszystkim innych kierowców, którzy mogliby zostać przez Ciebie poszkodowani podczas kolizji. Jeśli doprowadzisz do stłuczki, poszkodowany dostanie środki na naprawę swojego mienia z Twojej polisy. Warto mieć świadomość, że brak OC wiąże się z nałożeniem na zapominalskiego kierowcę niemałych kar finansowych.

AC dla większej pewności

Ubezpieczenie AC jest nieobowiązkowe. Polisa chroni mienie ubezpieczającego przed kradzieżą, uszkodzeniem i całkowitym zniszczeniem na skutek zdarzeń losowych, działania sił natury czy osób trzecich. Konkretne warunki polisy zależą w dużej mierze od oferty danego ubezpieczyciela.

Assistance – pewność w każdych okolicznościach

Ubezpieczenie assistance zapewnia kierowcom wsparcie techniczne w awaryjnych sytuacjach. Pęknięta opona, zepsuty silnik, a nawet brak paliwa już nigdy nie wytrąci Cię z równowagi, jeśli w ramach assistance będziesz mógł uzyskać konkretną pomoc.

NNW – przezorny zawsze ubezpieczony

NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, gwarantuje otrzymanie zadośćuczynienia w sytuacji, kiedy pasażer lub kierowca doznają uszczerbku na zdrowiu podczas jazdy lub postoju. Na stronie beesafe.plznajdziesz więcej konkretnych informacji.

Comments are closed.

Pin It