Wierzyciele mogą dochodzić swoich należności w tradycyjnym i elektronicznym sądzie. Jakie są zalety odzyskiwania długu drogą online? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w dzisiejszym artykule.

Dla kogo sąd elektroniczny?

Jeśli proces windykacji polubownej nie przyniesie efektów, odzyskiwanie długu może zostać skierowane na drogę sądową. Nie wszystkie sprawy muszą jednak trafić przed stacjonarne oblicze Temidy. E-sąd (w praktyce Szósty Wydział Sądu Rejonowego Lublin-Zachód) to instytucja rozstrzygająca sprawy dotyczące roszczeń finansowych w trybie EPU, czyli elektronicznego postępowania upominawczego.

W polskim prawodawstwie e-sąd funkcjonuje od ponad dekady. Jednym z podstawowych warunków, które muszą zostać spełnione, aby sprawa trafiła na wokandę w sieci, jest brak wątpliwości co do istnienia długu. Zobowiązanie musi być udokumentowane fakturą VAT, rachunkiem, umową cywilnoprawną lub w innym dokumentem. Drugi ważny warunek wynika z kalendarza – do EPU kwalifikują się należności, których termin wymagalności nie przekracza trzech lat. Starsze długi nie zostaną rozpatrzone w trybie online.

Zalety e-sądu

Przedsiębiorcy, prawnicy i reprezentanci sądownictwa twierdzą zgodnie, że zdalny tryb procedowania pozwów wnosi dużo udogodnień. Pierwszym z nich jest łatwość składania pozwu. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny w sieci. Jego wysłanie jest intuicyjnie proste i nie wymaga zaawansowanych umiejętności informatycznych. Do aplikacji nie trzeba dołączać kopii dowodów, należy jednak wspomnieć o konkretnych dokumentach, które są dowodem na zaistnienie należności.

Zdalna forma składania pozwu oznacza dla powoda oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ skorzystanie z usług e-sądu oznacza niższe koszty postępowania. E-opłata wynosi 25% opłaty tradycyjnej. Zdalny sąd nie przeprowadza rozprawy, a jedynie rozpoznaje sprawę, co skutkuje wydaniem nakazu zapłaty lub stwierdzeniem braku podstaw do wydania takiej decyzji.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Dochodzenie należności w e-sądzie – Zapraszamy!

Comments are closed.

Pin It